emg home
RSS

Od EU 1,5 miliona evra za podršku preduzetnicima

19. avgust 2010. | 14:02

Izvor: Emg.rs

Evropska unija je u dvogodišnji projekat podrške razvoju preduzetništva i inovativnosti malih i srednih preduzeća u Srbiji uložila 1,5 miliona evra. U upravo okončan projekat uključeno 150 preduzeća.

Pomoćnik ministra ekonomije Dejan Radulović rekao je na predstavljanju rezultata tog projekta da je cilj bio da se podrže razvoj konkurentnih i inovativnih malih i srednjih preduzeća, proizvoda i usluga za međunarodno tržište, kako bi se podstakli rast zaposlenosti i produktivnosti.

On je istakao da je projekat doprineo i jačanju kapacita institucija koje učestvuju u kreiranju i sprovođenju politike razvoja malih i srenjih preduzeća i inovacija, poput ministarstava ekonomije i nauke.

Projekat je, prema njegovim rečima, dao podršku pripremi zakona o zanatstvu i zakona o zadrugama koji bi na jesen trebalo da uđu u skupštinsku proceduru.

Radulović je ocenio da su ključni problemi razvoja preduzetništva u Srbiji nedovoljna informisanost o značaju inovacija za razvoj poslovanja, nedovoljno ulaganje u inovacije i neadekvatna saradnja privrede i naučno-istraživačkih institucija.

Predstavnik Delegacije Evropske komisije u Srbiji Ferenc Simon naglasio je da bi Srbija do ulaska u Uniju trebalo da što više pomogne sektoru MSP jer će kasnije, kad postane članica EU, zbog principa konkurencije načini podrške biti restriktivniji i svodiće se na edukacije i treninge.

Simon je kazao da je projekat EU, pored kreiranja Internet-portala za pomoć malim i srednjim preduzećikma, omogućio osnivanje Evropske mreže preduzetništva u Beogradu, što će olakšati protok bespovratnih finasijskih sredstava iz fondova EU u sektor MSP, čime se omogućava pristup novim tržištima i tehnologijama.

On je naglasio da su mala i srednja i preduzeća ključna za razvoj naprednih ekonomija, navodeći kao primer Nemačku u kojoj sa oko 60 odsto radnih mesta i udela u stvaranju bruto domaćeg proizvoda učestvuju preduzetnici.

Simon je podsetio da je EU od 2001. do 2006. u razvoj sektora MSP u Srbiji uložila 50 miliona evra, kroz tehničku pomoć, kredite i programe podrške, dok je iz fondova IPA od 2007. do 2009. uloženo 9,2 miliona evra, a pripremljeni su i programi podrške za narednu godinu.

Projekt podrške razvoju preduzetništvu, koji je počeo septembra 2008. i završava se 31. avgusta, realizovao je međunarodni konzorcijum pod vođstvom firme Ecorys iz Holandije.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Teme: Mala i srednja preduzeća

Ličnosti: Ferenc Simon, Dejan Radulović

Institucije: EK, EU

Kompanije: Ecorys


Unesite tekst komentara:

<<

24. oktobar - 30. oktobar 2011.

>>

Povezani naslovi