emg home
RSS

Milosavljević: Unaprediti kontrolu prometa opojnih supstanci

16. decembar 2010. | 13:13

Izvor: Beta

Ministar za zdravlje Tomica Milosavljević rekao je danas u Skupštini Srbije da Predlog zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama treba da unapredi kontrolu proizvodnje, prometa i primene opojnih supstanci.

Obrazlažući predloženi zakon poslanicima, Milosavljević je kazao da su predložena rešenja u skladu sa Strategijom za borbu protiv droga, koji je Srbija donela za period od 2009. do 2013, a da psihoaktivne supstance obuhvataju i droge.

"Jedan od osnovnih ciljeva donošenja zakona je uspostavljanje ravnoteže između adekvatne kontrole i suzbijanja zloupotrebe psihoaktivnih kontrolisanih supstanci da bi se istovremeno obezbedila dostupnost te supstance u medicinske, veterinarske svrhe i svrhe naučnog istraživanja", kazao je Milosavljević.

Ministar je naveo da se određivanjem i definisanjem liste psihoaktivnih kontrolisanih supstanci obezbeđuje pravni okvir za uređivanje sistema njihove kontrole u proizvodnji, prometu i primeni.

Te liste, kako je dodao, utvrđene su u skladu s konvencijama Ujedinjenih nacija, a predloženim zakonom Srbija nastavlja da učestvuje u aktivnostima međunarodne zajednice u borbi protiv zloupotrebe opojnih droga.

Milosavljević je kazao da predložene izmene Zakona o komorama zdravstvenih radnika treba da reše ozbiljan problem u fukcionisanju komore, kao u slučaju stomatološke komore.

Prema njegovim rečima, predložene izmene predviđaju da je predsednik skupštine komore dužan da u roku od 90 dana pre isteka mandata raspiše izbore za članove nove skupštine komore, a da zatim izbor organa bude obavljen u roku od 15 dana od dana konstituisanja skupštine komore. Predviđeno je da se izbor predsednika i clanova etičkog odbora obavi u roku od 90 dana od konstituisanja skupštine komore.

"Ukoliko se desi da se iz nekih razloga do isteka mandata ne konstituiše nova skupština komore predviđeno je da ministar nadležan za posle zdravlja u roku od 15 dana od isteka mandata članova skupštine komore na predlog Srpskog lekarskog društva i postojećih udruženja zdravstvenih radnika imenuje odbor za raspisivanje izbora za članove skupštine komore", kazao je Milosavljević.

Izmene zakona o zdravstvenoj zaštiti, kako je naveo ministar zdravlja, odnose se na dosledno sprovođenje decentralizacije zdravstvenog sistema uvedeno 2005, a koja se odnosi na to da primarnu zdravstvenu zaštitu osniva opština i grad. "Ta decentralizacija je dosledno sprovodena u ogromnoj većini zdravstvenih ustanova. Rok za sve je bio decembar 2010. Predloženo je da se taj rok produži za tri godine kad će praktično taj proces biti dosledno sporoveden", kazao je Milosavljević.

Kako je naveo ministar, izmenama tog zakona regulišu se i pitanja troškova polaganja stručnog ispita, dodeljivanja titule primarijusa i tehničkih poslova vezanih za službeno odelo inspektora.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Unesite tekst komentara:

<<

24. oktobar - 30. oktobar 2011.

>>

Povezani naslovi