emg home

RSS

Za podsticanje organske proizvodnje ukupno 20 miliona dinara

30. jun 2011. | 16:26

Izvor: Tanjug


Vlada Srbije usvojila je danas na sednici Uredbu o korišćenju podsticajnih sredstava za podršku razvoju organske proizvodnje za 2011, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu poljoprivrede i trgovine.

Iz budžeta će za te namene biti izdvojeno ukupno 20 miliona dinara, a podsticajna sredstva namenjena su za razvoj organske biljne proizvodnje (ratarske, povrtarske i voćarske i vinogradarske) i organske stočarske proizvodnje.

Poljoprivredni proizvođač pravo na podsticajna sredstva po osnovu ove uredbe može da ostvari jednom u toku godine i to u maksimalnom iznosu od 2,2 miliona dinara.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju fizička lica - nosioci registrovanog porodičnog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstava, privredna društva, zemljoradničke zadruge, proizvođači kooperanti i vaspitno-obrazovne ustanove.

Kako je precizirano, proizvođačem kooperantom smatra se lice sa kojim je proizvođač koji se bavi organskom produkcijom, zaključio ugovor o saradnji

To je lice koje obavlja sličnu vrstu organske proizvodnje, i to na proizvodnim jedinicama, odnosno području sakupljanja koja su u istoj geografskoj oblasti.

Podnosioci zahteva koji imaju biljnu proizvodnju koja se nalazi u periodu konverzije, ostvaruju pravo na podsticajna sredstva za podršku razvoju organske proizvodnje u iznosu od 36.000 dinara po hektaru (ha) za ratarsku proizvodnju (žitarice, industrijsko bilje, lekovito i aromatično bilje).

Davanja za organsku povrtarsku proizvodnju iznosiće 50.400 dinara po ha, a za voćarsku i vinogradarsku proizvodnju 64.800 dinara po ha.

Ukupan iznos podsticajnih sredstava po podnosiocu zahteva ne može biti veći od 1,2 miliona dinara.

Podnosioci zahteva koji imaju sertifikat za organske biljne proizvode ili imaju biljnu proizvodnju za koju je završen period konverzije i nalaze se u postupku izdavanja sertifikata, ostvaruju pravo na podsticajna sredstva za podršku razvoju organske proizvodnje u iznosu od 30.000 dinara po ha za ratarsku proizvodnju (žitarice, industrijsko bilje, lekovito i aromatično bilje).

Takva vrsta podnosilaca zahteva može dobiti 42.000 dinara po ha za povrtarsku proizvodnju, a 54.000 dinara po ha za voćarsku i vinogradarsku proizvodnju, a ukupan iznos podsticajnih sredstava ne može biti veći od milion dinara.

Podnosioci zahteva koji imaju stočarsku proizvodnju koja se nalazi u periodu konverzije ostvaruju pravo na podsticajna sredstva za podršku razvoju organske proizvodnje u iznosu od 21.600 dinara po grlu krupne stoke (za najmanje četiri grla), 7.200 dinara po grlu sitne stoke (za najmanje 10 grla), 720 dinara po jedinki živine (za najmanje 100 jedinki) i 2.800 dinara po košnici (za najmanje 30 košnica).

Ukupan iznos podsticajnih sredstava po podnosiocu zahteva, takođe, ne može biti veći od 1,2 miliona dinara.

Podnosioci zahteva koji imaju sertifikat za organske stočarske proizvode ili imaju stočarsku proizvodnju za koju je završen period konverzije i nalaze se u postupku izdavanja sertifikata, ostvaruju pravo na podsticajna sredstva za podršku razvoju organske proizvodnje u iznosu od 18.000 dinara po grlu krupne stoke (za najmanje četiri grla).

Davanja su 6.000 dinara po grlu sitne stoke (za najmanje 10 grla), 600 dinara po jedinki živine (za najmanje 100 jedinki) i 2.400 dinara po košnici (za najmanje 30 košnica).

Ukupan iznos podsticajnih sredstava po podnosiocu zahteva ne može biti veći od milion dinara.

Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava podnosi se Ministarstvu poljoprivrede i trgovine - Upravi za agrarna plaćanja do 31. avgusta 2011.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Teme: Poljoprivreda, Podsticaj

Institucije: Vlada Srbije


Unesite tekst komentara:

<<

07. novembar - 13. novembar 2011.

>>

Povezani naslovi