emg home
RSS

Donet Zakon o mladima, stipendiranje državni interes

05. jul 2011. | 15:42

Izvor: Beta

Skupština Srbije danas izglasala Zakon o mladima, koji bi, prema rečima predlagača, trebalo da obezbedi sistemsku brigu o mladima i koji stipendiranje mladih talenata definiše kao državni interes.

Zakon je, prema objašnjenju Vlade, temeljni okvir za unapređenje položaja omladine i učešće u društvu. Uz Nacionalnu strategiju za mlade, taj zakon je temelj institucionalne brige za mlade.

U Zakonu je definisan javni interes u oblasti omladinskog sektora i propisana su pravila za finansiranje programa i projekata od javnog interesa.

Zakon treba da obezbedi transparentno finansiranje omladinskog sektora iz republičkog budžeta i kontrolu trošenja tih sredstava.

Predviđeni su postojanje "krovnog saveza" mladih, najvišeg oblika organizovanja, i obrazovanje Saveta za mlade pri Vladi.

Osnovna načela na kojima se Zakon zasniva jesu podrška mladima, ravnopravnost i zabrana diskriminacije, jačanje svesti o značaju mladih i njihovoj društvenoj ulozi, aktivno učešće mladih, jednake šanse i odgovornost i solidarnost mladih.

Zakonom je propisano osnivanje udruženja za omladinske aktivnosti, a postoje uslovi za otvaranje većeg broja lokalnih kancelarija za mlade.

Za primenu Zakona u ovoj godini nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu, dok će se sredstva za 2012. i 2013. obezbeđivati u skladu s mogućnostima.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Teme: Zakoni, Društvo, Mladi


Unesite tekst komentara:

<<

24. oktobar - 30. oktobar 2011.

>>

Povezani naslovi