emg home

RSS

Vladin odbor usvojio Nacrt zakona o restituciji

29. jul 2011. | 13:04 15:52

Izvor: Emg.rs, Beta

Vladin Odbor za privredu i finansije usvojio je Nacrt zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, koji predviđa vraćanje imovine u naturalnom obliku ili obeštećenjem u novcu i državnim obveznicama, rekao je danas vicepremijer Božidar Đelić.Nacrt zakona predviđa da predmet vraćanja bude imovina oduzeta posle Drugog svetskog rata, uključujući zemljište, nekretnine i pokretnu imovinu i da građani, zadužbine i verske zajednice budu obeštećeni pod istim uslovima.

Đelić je rekao da bi prve odluke o vraćanju imovine u naturi, gde je to moguće, mogle biti donete sledeće godine, a tamo gde imovina ne može biti vraćena u naturi predviđeno je obeštećenje u novcu i državnim obveznicama.

Ukupan iznos koji se predviđa za te namene je 200 milijardi dinara.

Visina efektivnog obeštećenja biće poznata krajem 2014, kada se uporede ukupni zahtevi starih vlasnika sa sredstvima koja su određena za te namene, što će biti precizirano posebnim zakonom o obeštećenju.

Nacrt predviđa i da stari vlasnici koji ne mogu biti obeštećeni u naturi i pre početka izdavanja obveznica, 2015, imaju pravo na akontaciju od 10 odsto osnovice obeštećenja, a maksimano milion dinara. Korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć imaju pravo na akontaciju u iznosu od 50 odsto osnovice.

Nacrt predviđa da državne obveznice dospevaju u roku od 20 godina i da budu isplaćivane u godišnjim ratama, počev od 2015.

Đelić je rekao da je za restituciju predviđen veliki iznos, šest do sedam odsto BDP-a, a da će akontacije biti isplaćene iz postojećeg fonda za restituciju, u kom je sada oko 130 miliona evra.

Đelić je izjavio da se nacrt zakona prevodi da bi bio poslat Evropskoj komisiji na mišljenje.

On je rekao da će se u okviru javne rasprave o nacrtu zakona naredne sedmice sastati s predstavnicima udruženja koja okupljaju vlasnike kojima je oduzeta imvovina, a slede i sastanci sa udruženjima privrednika, predstavnicima verskih zajednica, a nacrt je poslat i svim ministarstvima na mišljenje.

Ideja je da od 28. avgusta do 2. septembra bude održana široka javna rasprava o nacrtu zakona, rekao je Đelić i dodao da će Vlada u prvoj sedmici septembra usvojiti taj dokument i poslati ga
Skupštini na usvajanje u redovnoj proceduri.

Fiskalni savet će u avgustu procenjivati koliko će preuzimanje obaveza državnog budžeta po osnovu finansijskog obeštećenja bivših vlasnika uticati na javne finansije Srbije, rečeno je danas Beti u Fiskalnom savetu. 

 

Mreža za restituciju će traziti zamenu imovine

Biviši vlasnici će tražiti da zakon o restituciji predvidi zamenu potraživane imovine nekom drugom imovinom, najavio je koordinator Mreže za restituciju Mile Antić. "Za bivše vlasnike i njihove naslednike je nedopustivo da zakon o restituciji ne uključi supstituciju potraživane imovine u slučajevima kad nije moguće da se vrati imovina koja je bila nacionalizovana jer država ima imovinu koju bi mogla odmah da da u zamenu za potraživano vlasništvo", rekao je Antić.

On je istakao da će se predstavnici Mreže za restituciju u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o vraćaju imovine i obeštećenju zalagati da se promeni taj dokument koji nije predvideo supstituciju naturalne imovine.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Unesite tekst komentara:

<<

07. novembar - 13. novembar 2011.

>>