emg home

RSS

Grujić: Monetarna politika mora da se relaksira

26. novembar 2011. | 11:36

Izvor: Tanjug

Predsednik kluba Privrednik Branislav Grujić izjavio da bi srpska privreda mogla da se pokrene u naredne dve godine ako se za to obezbede odgovarajuća investiciona sredstva iz obaveznih deviznih rezervi za kredite koji se daju privredi.

"Da bi se održao kreditni potencijal banaka u Srbiji, mora da se dozvoli da se sredstva iz obaveznih deviznih rezervi, koje su banke deponovale kod NBS-a, a koje su vezane za već dodeljene kredite, namenski oslobađaju", rekao je on na 22. Klubu lobista Srbije.

Grujić je naveo da bi se tako oslobođena sredstva plasirala u nove kredite samo za određene namene, proizvodnju, posebno onu koja zamenjuje uvoz ili je izvozno orijentisana, kao i za velike infrastrukturne projekte.

"Tada banke ne bi mogle da zloupotrebe sredstva, odnosno njihove pare koje su na privremenom depozitu kod centralne banke, već bi samo imale mogućnost da to iskoriste kao potencijal za davanje novih kredita", rekao je on juče na skupu u Privrednoj komori Srbije.

Ističući da u Srbiji mora da se obezbedi novi kreditni ciklus iz sopstvenih izvora, Grujić je objasnio da je osnovni preduslov za to da se relaksira monetarna politika, s obzirom na stanje u zoni evra, gde će doći do povlačenja svih takozvanih prekograničnih kredita.

On je rekao da je namera Evrope da svoju kreditnu izloženost ka zemljama van EU svede na minimum, tako što će lokalne banke biti naterane da sve prekogranične kredite koje su plasirale u Srbiji refinansiraju iz sopstvenih sredstava, što će dovesti do dodatnog pogoršanja likvidnosti raspoloživog novca u bankama.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Teme: Krediti, Banke, Poslovna klima

Ličnosti: Branislav Grujić

Institucije: Narodna banka Srbije


Unesite tekst komentara:

<<

23. januar - 29. januar 2012.

>>