emg home

RSS

NBS: Kamate na kredite moraju biti odredive od 5. decembra

24. novembar 2011. | 10:06 14:39

Izvor: Beta, Emg.rs

Banke su u obavezi da do 5. decembra precizraju nominalne kamate na kredite u slučajevima kad su ugovorene kao neodredive i da o tome obaveste korisnike, rečeno u Narodnoj banci Srbije.

Kako je rečeno, aneksi ugovora o kreditu koji pojedine banke nude klijetima trebalo bi da budu adekvatan način za usklađenje nominalne neodredive kamate sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga, koji propisuje da kamate moraju biti odredive i da se tačno zna od čega se sastoje.

Ako nije moguće zaključiti aneks takvih ugovora, banke će obavestiti korisnika da su odredbe kojima se reguliše kamatna stopa izmenjene i usaglašene sa Zakonom, koji stupa na snagu 5. decembra, kažu u NBS-u.

U centralnoj banci ističu da su banke u svakom slučaju, bilo uz aneks ugovora ili obaveštenje o promeni kamatne stope, u obavezi da korisniku kredita dostave i novi plan otplate kredita za period primene te izmenjene kamatne stope.

NBS je građanima preporučio da obrate pažnju na nominalnu kamatnu stopu, elemente koji čine tu stopu i periode u kojima će se menjati i da provere da li će tokom trajanja ugovora u svakom trenutku moći da znaju u kojim slučajevima se može promeniti visina njihove obaveze po osnovu kamate, kako i pod kojim uslovima.

"Prema odredbama Zakona, novčana ugovorna obaveza odrediva je ako zavisi od ugovorenih promenjivih elemenata, odnosno promenjivih i fiksnih, s tim što su promenjivi elementi oni koji se zvanično objavljuju i koji moraju biti takve prirode da na njih ne može uticati jednostrana volja nijedne od ugovornih strana", dodaje NBS.

Kako NBS ističe, ako banka nominalnu kamatnu stopu utvrdi drugačije od propisanog biće novčano kažnjena s 500.000 do 800.000 dinara po prigovoru. Ako posle potpisivanja Aneksa ugovora građani smatraju da su odredbe Aneksa ugovora kojima se regulišu struktura i visina nominalne kamatne stope suprotne Zakonu, mogu podneti pisani prigovor banci i obaveštenje u pisanoj formi NBS-u ako su nezadovoljni odgovorom banke ili im banka nije odgovorila, navodi NBS.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Teme: Krediti, Banke, Zakoni

Institucije: Narodna banka Srbije


Unesite tekst komentara:

<<

21. novembar - 27. novembar 2011.

>>

Povezani naslovi