emg home

RSS

Zakon primorava banke da transparentno prikazuju kamate

27. novembar 2011. | 11:12

Izvor: Beta

Poslovne banke u Srbiji moraće od 5. decembra da transparentno prikazuju kamate, a potraživanja od klijenata moći će da ustupe samo drugim bankama.

Kako kažu u Narodnoj banci Srbije, Zakon o zaštiti korisnika finasijskih usluga unosi niz rešenja, među kojima su i to da je banka dužna da svoje usluge ponudi prvenstveno u dinarima. Tek na zahtev klijenta i uz ukazivanje na rizike kojima se izlaže, banka će omogućiti ugovaranje te usluge vezane za stranu valutu.

Banka je, kako se ističe, u obavezi da pri odobravanju i pri otplati kredita indeksiranog u stranoj valuti primenjuje zvanični srednji kurs.

Građani će imati pravo i da odustanu od zaključenog ugovora o kreditu, prekoračenju računa ili kreditnoj kartici 14 dana od zaključenja ugovora bez navođenja razloga. Posle slanja obaveštenja banci o odustajanju od korišćenja usluge klijent je dužan da najkasnije u roku od 30 dana vrati banci glavnicu i kamatu iz osnovnog posla za vreme korišćenja novca.

U slučaju kada za dobijanje kredita postoji obaveza polaganja namenskog depozita sa ugovorenom kamatom klijent ima pravo na primenu istog metoda obračuna kamate na taj depozit koji je primenjen i na obračun kamate na odobreni kredit.

Prema Zakonu koji stupa na snagu 5. decembra, građanin ima pravo da od banke najmanje dvaput godišnje dobije obaveštenje o stanju svog duga po ugovoru o kreditu, odnosno kreditnoj kartici, bez naknade.

Građanin ima pravo, a banka je u obavezi da mu, u slučaju dozvoljenog prekoračenja računa, najmanje jedanput mesečno dostavi, u pisanoj formi, obaveštenje-izvod o svim promenama na njegovom računu, bez naknade.

Klijenti mogu i da prevremeno otplate kredit uz umanjenje ukupne cene za iznos kamate i troškova za preostali period trajanja ugovora, a banka nam pravo da naplati naknadu kod kredita s promenljivom kamatom, osim kod stambenih kredita. Naknada banaka za prevremenu otplatu kredita kod zajmova s fiksnom kamatom, stambenih kredita i slučajeva kad je iznos prevremene otplate veći od milion dinara u toku 12 meseci ne može biti veća od pretrpljene štete niti veća od jedan odsto prevremeno otplaćenog kredita. Ako je period između prveremenog i krajnjeg roka otplate kraći od godinu dana naknada ne može biti veća od 0,5 odsto pozajmice.

Prema novom zakonu, građani moraju odmah i bez odlaganja banci da prijave gubitak ili krađu platne kartice i zatraže blokadu, a nakon prijave korisnik ne snosi gubitke nastale zloupotrebom kartice.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Teme: Krediti, Banke

Institucije: Narodna banka Srbije


Unesite tekst komentara:

<<

23. januar - 29. januar 2012.

>>

Povezani naslovi