emg home

RSS

Petrović: Javnu potrošnju uskladiti s mogućnostima

05. mart 2012. | 11:28

Izvor: Beta

Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović izjavio da nova vlada i parlament na startu mandata moraju da donesu srednjoročni program usklađivanja ukupne javne potrošnje sa ekonomskim mogućnostima.

"Taj program koji bi se sprovodio u naredne tri-četiri godine treba doneti istovremeno s rebalansom budžeta i u okviru toga rešavati i probleme u 2012. Mi smo izračunali da to znači prilagođavanje od oko četiri odsto BDP-a u naredne četiri godine", rekao je on za Ekonometar. Petrović je objasnio da to znači da za 1,2 milijardi evra treba smanjiti rashode i povećati prihode u naredne četiri
godine.

"Najveći deo tog prilagođavanja, oko tri četvrtine, treba da bude na rashodnoj strani, a jedna četvrtina na prihodnoj", dodao je on i istakao da je potrebno te mere doneti što pre da bi i rezultati brže usledili.

Na pitanje kako smanjiti rashode, Petrović kaže da izgleda da će biti potrebno dodatno smanjivanje izdataka za plate u javnom sektoru, i to neophodnom racionalizacijom broja zaposlenih. "S druge strane, treba nastaviti s penzionom reformom, koja je već poodmakla, tako što će doći do daljih zatezanja, naročito kod prevremenog penzionisanja", rekao je on.

Petrović je istakao da pod posebnu lupu moraju biti stavljene subvencije javnim preduzećima i izvagati da li ići na radikalan rez ili na postupno smanjenje. "To je dobrim delom vezano za restrukturiranje velikih javnih preduzeća, ali i onih komunalnih. Treću grupu čine firme koje već 10 godina slove kao preduzeća u restrukturiranju i primaju
značajne subvencije", rekao je on.

On je ukazao na to da je potrebno i racionalisati javne nabavke za državu i javna preduzeća i smanjiti rashode kod raznih fondova, odvojenih od budžeta, i odnosa lokalnog i republičkog.

Na rashodnoj strani, kako je rekao, nešto treba i povećati, a to su javne investicije, koje su ove godine predviđene konsolidovano u visini četiri odsto BDP-a. "To je dobro, ali je pitanje da li će se to ostvariti. Jer, kad dođe vreme za smanjenje izdataka, obično se krene od investicija. A Srbija bi trebalo da teži da te javne investicije dostignu 4,5 pa i pet odsto BDP-a da bi se podstakao privredni rast i stvorio povoljniji ambijent za privredu", rekao je Petrović.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Teme: Investicije, Plate, BDP, Javna preduzeća, Javna potrošnja, Penzije

Ličnosti: Pavle Petrović

Kompanije: Javna preduzeća


Unesite tekst komentara:

<<

12. mart - 18. mart 2012.

>>

.