emg home
RSS

Seminar

Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

12. oktobar 2010. 9:30 - 16:00

Srbija, Hotel Palace

Organizator: MNG centar

U skladu sa međunarodnim standardima, sva nezaposlena lica sa invaliditetom bez obzira na vrstu invaliditeta, imaju isti tretman i prava na profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje, kao i druga prava koja ih afirmacijom principa jednakosti dovode u ravnopravni položaj sa ostalim nezaposlenim licima kada su u pitanju poslovi zapošljavanja.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine


Poslovni kalendar

<<

22. novembar - 28. novembar 2010.

>>