emg home

RSS

Dobit banaka prepolovljena

19. novembar 2009. | 12:26

Izvor: EMportal

Bankarski sektor Srbije u prvoj polovini godine ostvario dobit pre oporezivanja od 8,75 milijardi dinara, 58,1 odsto manje nego u istom periodu 2008, objavila Narodna banka Srbije.

U prvih šest meseci ove godine 13 banaka, koje čine oko 16 odsto bilansne aktive sektora, poslovalo je s gubitkom. Od početka godine je primetan trend povećanja broja banaka koje posluju s negativnim poslovnim rezultatom. Prošlu godinu s gubitkom je završilo oko šest odsto bankarskog sektora.

Na kraju drugog kvartala u Srbiji su poslovale 34 banke i u njima je bilo zaposleno 31.715 ljudi. U odnosu na kraj 2008. usledilo je smanjenje broja zaposlenih od dva odsto. Devetnaest banaka je smanjilo broj zaposlenih, najviše Alpha bank, za 175, OTP banka, 106, i Komercijalna banka, 98, dok je 12 banaka povećalo broj zaposlenih, najviše Societe Generale, 16, AIK banka, 13, i Hypo Alpe Adria banka, 12 zaposlenih.

Na kraju juna, 20 banaka je bilo u većinskom vlasništvu stranih akcionara, šest banaka u većinskom vlasništvu domaćih fizičkih i pravnih lica i osam banaka u većinskom vlasništvu Srbije.

Bankarski sektor je u značajnoj meri fragmentisan, što se ogleda i u činjenici da čak 17 banaka ima tržišno učešće manje od dva odsto. Na kraju drugog kvartala 2009. dve banke imaju tržišno učešće veće od 10 odsto. Najveće ima Banca Intesa, 14,8 odsto, i Komercijalna banka, 10,2 odsto.

Bilansna suma bankarskog sektora na dan 30. juna iznosila je 1.859,6 milijardi dinara i veća je za 54,7 milijardi dinara, tri odsto, nego u prvom kvartalu, odnosno za 82,7 milijardi dinara ili 4,7 odsto u odnosu na početak godine.

Kreditna aktivnost bankarskog sektora je na kraju drugog kvartala na nivou od 1.158,8 milijardi dinara, što je, u odnosu na poslednji kvartal 2008. povećanje od 131,2 milijardi dinara, 13 odsto.

U poređenju s prvim kvartalom ove godine, rast kreditne aktivnosti iznosi 49 milijardi dinara, pri čemu se praktično sav rast duguje povećanju plasmana javnom sektoru.

Ukupni depoziti bankarskog sektora u drugom tromesečju ove godine su 1.100,7 milijardi dinara. Najveći deo depozita čine depoziti stanovništva, 45,7, depoziti preduzeća, 24,6 odsto, i stranih lica, 10,8 odsto.

Devizni depoziti čine 73,1 odsto, a dinarski 26,9 odsto depozita.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Unesite tekst komentara:

<<

07. novembar - 13. novembar 2011.

>>

Povezani naslovi