emg home
RSS

Ombudsman: BIA se pridržava propisa

19. februar 2010. | 15:03

Izvor: Beta

Zaštitnik građana Saša Janković ocenio je da se Bezbednosno informativna agencija (BIA) pridržava propisa koji se odnose na ograničavanje pojedinih sloboda i prava građana garantovanih Ustavom Srbije, kao i da je potrebno unaprediti zaštitu tih sloboda i prava kroz izmene zakona i procedura.U Izveštaju o preventivnoj kontrolnoj poseti Zaštitnika građana BIA koji je objavljen na sajtu Zaštitnika dat je niz preporuka i mišljenja BIA, Skupštini Srbije, predsedniku Vrhovnog kasacionog suda i istražnim sudijama kao i Republičkoj agenciji za telekomunikacije, odnosno konkretni predlozi o merama koje se sprovode, a kojima se mogu ugroziti ljudska prava.

Zaštitnik građana je tokom januara i februara obavio prvu kontrolu rada BIA u prostorijama te agencije gde je imao uvid u tražena dokumenta i razgovore sa direktorom Agencije Sašom Vukadinovićem i drugim rukovodiocima.

U izveštaju se navodi da je direktor BIA obavestio Zaštitnika građana da BIA nije vršila bezbednosne provere niti je dostavljala podatke ili mišljenja o kandidatima za sudijske dužnosti u prostupku reizbora sudija.

Takođe su predstavnici Agencije naveli da unutrašnji akti BIA zabranjuju prikupljanje, pohranjivanje, obradu i dostavljanje podataka i informacija koji nisu u delokrugu rada, utvrđenog zakonom, kao i da nijedan dokument ne sme da sadrži takve podatke.

U izveštaju Zaštitnika građana se navodi da je način dokumentovanja primene posebnih postupaka i mera organizovan tako da bi eventualna zloupotreba bila zabeležena, a počinioci bi mogli da budu identifikovani.

Zaštitnik građana je preporučio BIA da traži primenu samo onih konkretnih mera za koje može da očekuje da će dovesti do rezultata, a ne svih raspoloživih. Te mere, koje odobrava direktor Agencije treba razdvojiti na identifikaciju pretplatnih brojeva i utvrđivanje lokacije i prema potrebi koristiti jedno ili drugo, a obe samo kada je to zaista neophodno.

Potrebno je poštovati opšte pravno pravilo da samo objavljeni akti mogu da budu izvor prava, identifikovati zakonski okvir za svaki pojedinačni upravni akt BIA, unaprediti elektronski sistem za kontrolu sadržine komunikacija (metod dvostrukog ključa), uvesti službenu belešku o prestanku primene mere, stoji u izveštaju.

Zaštitnik građana je preporučio ubrzanu izradu novog zakona o BIA koja će potpuno precizirati način obavljanja poslova iz delokruga Agencije kojima se zadire u garantovana ljudska prava i slobode, a da bi do tada trebalo onemogućiti da BIA počne sa primenom mera bez odluke suda, odnosno pismene saglasnosti.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Teme: Policija

Ličnosti: Saša Janković

Institucije: BIA


Unesite tekst komentara:

<<

13. decembar - 19. decembar 2010.

>>

Povezani naslovi