emg home
RSS

Janković utvrdio propuste Visokog saveta u izboru sudija

03. avgust 2010. | 16:52

Izvor: Beta

Zaštitnik građana Saša Janković je danas saopštio da je utvrdio da je Visoki savet sudstva načinio propuste u postupku izbora sudija 2009. godine.Janković je, povodom pritužbi više od 100 neizabranih sudija, utvrdio da se propusti sastoje u uskraćivanju mogućnosti kandidatima koji su prethodno vršili sudijsku funkciju, da se u toku postupka pred Visokim savetom izjasne o okolnostima koje opovrgavaju propisima utvrđenu oborivu pretpostavku da ispunjavaju kriterijume i merila za izbor.

Ombudsman je dodao da su uskraćeni sadržajno i konkretno obrazloženje neizabranim kandidatima o razlozima zbog kojih nisu izabrani, i pouka o pravnom leku kandidatima koji nisu izabrani.

Janković je naveo da su nepotpuno sprovedeni konačni akti nadležnog organa - poverenika za pristup informacijama od javnog značaja Rodoljuba Šabića.

Zaštitnik građana je kao propust istakao i odsustvo dovoljno delotvornih i smišljenih mera za postizanje srazmerne zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u sudovima na čijem području žive te manjine.

Ombudsman je Visokom savetu sudstva uputio preporuku u kojoj se navodi da bi uočeni propusti trebalo da budu otklonjeni saglasno pravnom poretku i u skladu s odlukama drugih nadležnih organa, posebno imajući u vidu odluke i stavove Ustavnog suda.

"U budućem radu, Visoki savet sudstva će se dosledno pridržavati načela dobre uprave, a posebno onih koje garantuju transparentnost rada i oblazloženost i utemeljenost odluka organa javne vlasti, te načela koja učenicima u postupku omogućavaju što delotvorniju zaštitu njihovih prava i legitimnih interesa, posebno u pogledu obaveštenosti o činjenicama koje služe kao osnova za odlučivanje i mogućenosti da se one ospore u toku postupka", naveo je Janković u preporuci.

Zaštitnik građana je u preporuci pozvao Visoki savet sudstva da bez odlaganja sprovede neizvršena rešenja Šabića i da poverenika obavesti o izvršenju rešenja.

"U postupcima koje vodi, Visoki savet sudstva će delotvorno primenjivati pozitivno-pravne garancije zaštite i ostvarivanja pojedinačnih i kolektivnih prava pripadnika nacionalnih manjina i, po potrebi, razviti i primenjivati sopstvene postupke i procedure koji obezbeđuju ostvarivanje svrhe ustavnih garancija manjinskih prava u praksi", precizirao je Janković.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Teme: Pravosuđe

Ličnosti: Rodoljub Šabić, Saša Janković

Institucije: Visoki savet sudstva


Unesite tekst komentara:

<<

04. oktobar - 10. oktobar 2010.

>>

Povezani naslovi

  • Nata Mesarović: VSS nije pravio greške u proceduri

    06. oktobar 2010. 09:10 |

  • Ustavni sud odbacio kritike predsednice VSS

    30. septembar 2010. 17:09 |

  • Marković: Predstavnici 140 organa vlasti prekršajno kažnjeni

    28. septembar 2010. 15:09 |