emg home

RSS

ANEM i NUNS: Imenovati članove Komisije za autorska prava

12. avgust 2010. | 17:50

Izvor: Emg.rs

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) i Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) pozvali su danas Vladu Srbije da hitno imenuje članove Komisije za autorska i srodna prava.

U saopštenju ANEM-a i NUNS-a se zahtava od Vlade da "ispuni svoju zakonsku obavezu i bez daljih odlaganja imenuje članove Komisije", čime bi se "omogućila nesmetana primena Zakona o autorskim i srodnim pravima".

"ANEM i NUNS podsećaju da je odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima, usvojenog krajem prošle godine, predviđeno osnivanje Komisije, kao tela ovlašćenog da daje mišljenje o predlozima tarifa kolektivnih organizacija" kao što su SOKOJ, OFPS, Pi.

U saopštenju se ukazuje da je jedan od razloga za donošenje novog Zakona o autorskim i srodnim pravima bilo "nezadovoljstvo korisnika arbitrarnošću u postupku utvrđivanja tarifa", i da je predviđanjem Komisije za autorska i srodna prava zakonodavac pokušao da reši ovaj problem.

Komisija za autorska i srodna prava ima ovlašćenja da sama donese tarifu u slučaju da u vezi sa njenim predlogom dva puta izostane dogovor kolektivnih organizacija i reprezentativnih predstavnika korisnika tarifa.

Članove Komisije imenuje Vlada, na predlog rukovodioca Zavoda za intelektualnu svojinu.

"Propuštanje Vlade Srbije da imenuje članove Komisije, iako je Zavod, u skladu sa Zakonom, blagovremeno dostavio predlog članova, ostavlja radio i TV stanice u Srbiji, ali i druge korisnike autorskih i srodnih prava, na milost i nemilost arbitrarno utvrđenim tarifama kolektivnih organizacija", dodaje se u saopštenju. 

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Teme: Mediji, Autorska prava

Institucije: ANEM, NUNS


Unesite tekst komentara:

<<

07. novembar - 13. novembar 2011.

>>