emg home
RSS

Agencija pitanje duplih funkcija prosledila Ustavnom sudu

09. septembar 2010. | 14:38

Izvor: Beta

Agencija za borbu protiv korupcije podnela je Ustavnom sudu Predlog za ocenu ustavnosti izmene Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije kojom je omogućeno da direktno izabrani funkcioneri do kraja mandata zadrže bilo koju drugu funkciju, saopšteno je danas.Skupština Srbije usvojila je 28. jula izmene zakona kojima je, u prelaznim odredbama propisano da funkcioneri moraju da obaveste Agenciju koje funkcije i poslove obavljaju, kako bi ona utvrdila da li postoji sukob interesa i odredila da li moraju da napuste neku od funkcija.

Propisano je, međutim, da funkcioner može da da nastavi obavljanje jedne javne funkcije, a uz nju i javne funkcije na koju su izabrani neposredno od građana, kao i javne funkcije koju su zakonom i drugim propisom obavezni da vrše.

Agencija je u obrazloženju navela da je sporni član zakona u suprotnosti sa odredbama Ustava Srbije koje utvrđuju prinicipe vladavine prava, podele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, zabrane diskriminacije, kao i sa načelom zabrane sukoba interesa.

Član 29. izmena zakona, prema oceni Agencije, takođe povređuje i pravo gradana da pod jednakim uslovima stupaju na javne funkcije kao i odredbu Ustava koja propisuje da narodni poslanik ne moze biti poslanik u skupštini pokrajine, niti funkcioner u organima izvršne vlasti i pravosuda, niti moze obavljati druge funkcije, poslove i duznosti za koje je zakonom utvrdeno da predstavljaju sukob interesa.

Spornom odredbom povređene su i odredbe Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije koja predstavlja deo domaćeg pravnog sistema i koja kao jedan od ciljeva promoviše unapredenje integriteta, odgovornosti i pravilnog upravljanja javnim poslovima i javnom imovinom.

Konvencija, pored toga, propisuje dužnost svake države ugovornice da razvija i primenjuje ili održava delotvornu, koordiniranu politiku sprečavanja korupcije i nastoji da ustanovi, održi i jača sisteme kojima se povećava transparentnost i sprečava sukob interesa.

Svi ti principi ozbiljno su dovedeni u pitanje usvajanjem sporne odredbe zakona, saopšteno je iz Agencije za borbu protiv korupcije.

Agencija za borbu protiv korupcije očekuje da Ustavni sud u razumno kratkom roku uzme u razmatranje i donese odluku po Predlogu Agencije.

"U dužem roku nerešena situacija po pitanju obavljanja više funkcija zatečenih funkcionera narušava ne samo njihov integritet već ozbiljno dovodi u pitanje napore institucija, države u celini, a posebno Agencije za borbu protiv korupcije u suzbijanju i sprečavanju korupcije u zemlji", ukazala je Agencija.

Vojvođanski poslanici koji su istovremeno predsednici opština podneli su u aprilu predlog za ocenu ustavnosti prvobitne prelazne odredbe zakona po kojoj su funckioneri zatečeni sa više funkcija do 1. aprila bili dužni da se izjasne koju će javnu funkciju obavljati i o tome obaveste Agenciju.

Ustavni sud u maju je suspendovao primenu te odredbe i zatražio mišljenje skupštine o njoj, a parlament je potom izmenio zakon. Tekst izmena bio je usaglašen sa Agencijom za borbu protiv korupcije, ali je izmenjen amandmanom koji su podržali svi poslanici vladajuće koalicije.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Teme: Korupcija, Zakon o agenciji za borbu protiv korupcije

Institucije: Agencija za borbu protiv korupcije, Ustavni sud


Unesite tekst komentara:

<<

06. septembar - 12. septembar 2010.

>>