emg home
RSS

Stres-test pokazao stabilnost Alpha bank

03. avgust 2010. | 11:10

Izvor: Emg.rs

Alpha bank uspešno položila stress-test, sproveden u pokušaju da se provere stabilnost finansijskog sektora i njegova sposobnost da se izbori s dužničkom krizom, saopštila Alpha bank u Srbiji.

Rezultati stres-testa ukazuju na to da bi, u slučaju realizacije pretpostavljenog pesimističkog scenarija za 2010. i 2011. adekvatnost kapitala Alpha bank ostala daleko iznad regulatornog minimuma, navedeno je u saopštenju. "Alpha bank je jedna od najbolje kapitalizovanih bankarskih grupacija u jugoistočnoj Evropi. Sprovedeni stres testovi to su samo potvrdili", izjavio je predsednik Izvršnog odbora Alpha bank u Srbiji Jorgos Papanastasiu.

"Banka je prošle godine uspešno odgovorila na stres-test Narodne banke Srbije. Taj test je pokazao da nije potrebna vanredna preventivna dokapitalizacija i da postojećim kapitalom i rezervama banka može da apsorbuje sve projektovane gubitke", dodao je on.

Sedam evropskih banaka palo je na stre- testu i biće im potrebno oko 3,5 milijardi evra dodatnog kapitala. Odbor za superviziju evropskih banaka sproveo je stres-test s ciljem da proceni potencijal banaka i njihovu otpornost na eventualnu novu finansijsku krizu.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Teme: Banke, Ekonomska kriza

Ličnosti: Jorgos Papanastasiu

Kompanije: Alpha banka


Unesite tekst komentara:

<<

13. septembar - 19. septembar 2010.

>>