emg home

RSS

Usvojene izmene pravosudnih zakona

30. decembar 2011. | 09:09

Izvor: Beta

Skupština Srbije usvojila sinoć izmene nekoliko pravosudnih zakona.
Izmene Zakonika o krivičnom postupku uređuju prelaznu situaciju za krivična dela u kojima postupa javno tužilaštvo posebne nadležnosti i odredbu koja uređuje dovršavanje istrage za krivična dela iz nadležnosti javnih tužilaštava posebne nadležnosti.

Predviđeno je da Zakonik o krivičnom postupku počne da se primenjuje 15. januara 2013, izuzev u postupcima za krivična dela za koja je posebnim zakonom određeno da postupa javno tužilaštvo posebne nadležnosti.

Predviđeno je da se odredbe tog zakonika koje se odnose na postupke za krivična dela organizovanog kriminala ili ratnih zločina koji se vode pred posebnim odeljenjem nadležnog suda primenjuju od 15. januara 2012.

Izmenama zakona o uređenju sudova i o javnom tužilaštvu i dopunom Zakona o sudskim taksama preciziraju se nadležnosti vezane za predlaganje i raspodelu budžetskih sredstava između Visokog saveta sudstva, odnosno Državnog veća tužilaca, i Ministarstva za pravosuđe.

Izmenama zakona o uređenju sudova i o javnom tužilaštvu poslove pravosudne uprave koji se odnose na predlaganje dela budžeta za rashode za sudsko, odnosno tužilačko osoblje i raspodelu tih sredstava obavlja Ministarstvo. Poslove koji se odnose na predlaganje i raspodelu budžetskih sredstava za nosioce pravosudnih funkcija obavljaće Visoki savet sudstva, odnosno Državno veće tužilaca, čime se, kako je naveo predlagač, dodatno ističe značaj i samostalnost ovih organa.

Dopunom Zakona o sudskim taksama predviđa se da se od naplaćenih taksi 40 odsto raspodeli za tekuće rashode sudova, osim za rashode za sudsko osoblje i osoblje u javnom tužilaštvu, a 20 odsto za poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u sudovima i javnim tužilaštvima koji su sudsko osoblje i osoblje u javnom tužilaštvu, druge rashode i investicije.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Unesite tekst komentara:

<<

09. januar - 15. januar 2012.

>>

Povezani naslovi

  • Sudija: Uloga u VSS-a čista forma, dekor i protokol

    23. decembar 2011. 11:12 |

  • Snežana Malović: Izmenama Zakonika se otklanjaju nedoumice

    27. decembar 2011. 13:12 |

  • Snežana Malović: Izmene Zakona za efikasniji rad Ustavnog suda

    21. decembar 2011. 12:12 |