emg home

RSS

Šabić: Poreska uprava krši zakon

20. april 2012. | 13:57

Izvor: Emg.rs

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić upozorio Poresku upravu da krši odredbe Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o tajnosti podataka i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Šabić je istakao da Poreska uprava medijima, novinarima, građanima i svim drugim tražiocima gotovo redovno uskraćuje informacije, odnosno da ih daje tek po nalogu poverenika, a nekad čak ni tad.

"Postupajući po zahtevima za pristup informacijama Poreska uprava iste uporno odbija pozivajući se isključivo na to da, po članu 7. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, svi podaci iz poreskog postupka predstavljaju službenu tajnu", naveo je Šabić i istakao da je takav stav dvostruko pogrešan.

Povrenik je precizirao da Zakon o slobodnom pristupu informacijama, kad je reč o mogućnosti uskraćivanja informacija zaštićenih nekom od oznaka poverljivosti, osim tog formalnog uslova zahteva da postoji i suštinski, materijalni uslov.

Kako je istakao, treba da postoje činjenice koje ukazuju na to da bi zbog odavanja informacija zaista nastupile štetne pravne ili druge posledice po interese koji su pretežni u odnosu na pravo javnosti da zna, a utvrđivanje tih okolnosti je obaveza organa vlasti i bez toga ne može biti uskraćivanja prava.

Šabić je naveo da je postupanje Poreske uprave u suprotnosti sa odredbama Zakona o tajnosti podataka kojim se uređuje jedinstven sistem određivanja i zaštite tajnih podataka jer, prema tom zakonu, "službena tajna" ne postoji u sistemu klasifikacije tajnih podataka.

Prema članu 108. Zakona o tajnosti podataka odredbe važećih zakona u delu u kome se odnose na tajne podatke mogle su se primenjivati najdocnije do 01. januara 2010, a rok u kom su rukovodioci organa
vlasti bili dužni da preispitaju sve postojeće oznake tajnosti istekao je 24. decembra 2011, ukazao je Šabić.

Poverenik je kao posebno zabrinjavajuće naveo to što je u međuvremenu Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji menjan dva puta, a propuštena je prilika da se izvrši obaveza njegovog usaglašavanja s novim standardima. "Štaviše, na njegovim poslednjim izmenama zasnovana je nova praksa koja je sa stanovišta Zakona o zaštiti podataka o ličnosti sporna. Ovo se, pre svega, odnosi na objavljivanje, na veb-sajtu Poreske uprave, ličnih podataka fizičkih lica koji su poreski dužnici", naveo je. "Za ovakvu obradu podataka o ličnosti, iako Poreska uprava tvrdi drugačije, izvršenim izmenama očigledno nije stvoren pravni osnov", istakao je Šabić.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Teme: Zakoni, Podaci o ličnosti

Ličnosti: Rodoljub Šabić


Unesite tekst komentara:

<<

23. april - 29. april 2012.

>>

Povezani naslovi