emg home
RSS

Arhiva vesti

Fridom haus: Srbija popravila ocenu demokratskog razvoja

30. jun 2010. | 10:56

Izvor: Emg.rs

Srbija je tokom 2009. zabeležila značajna poboljšanja u oblasti civilnog društva, lokalnog i nacionalnog demokratskog upravljanja, ocenjuje u godišnjem izveštaju o zemljama u tranziciji nevladina organizacija Fridom haus.

Srbija je neznatno popravila prosečnu ocenu demokratskog razvoja u odnosu na prošlogodišnji izveštaj, sa 3,79 na 3,71. Fridom haus na osnovu nekoliko pokazatelja ocenjuje demokratski razvoj na lestvici od jedan do sedam, pri čemu je najbolja ocena jedan.

Parlament Srbije, navodi se u izveštaju, usvojio je nekoliko dugo očekivanih zakona, kao što su zakon protiv diskriminacije, zakon o udruženjima, statut Vojvodine i zakon o finansiranju političkih organizacija.

Podseća se da je Evropska unija Srbiji ukinula vize, da je Prelazni sporazum sa EU deblokiran posle pozitivnog izveštaja glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca o saradnji Beograda sa sudom u Hagu i da je Srbija podnela zahtev za članstvo u EU. Ostaje zabrinutost oko toga da li Srbija može da ostvari punu saradnju s Haškim tribunalom hapšenjem Ratka Mladića i Gorana Hadižća.

Po pitanju nacionalne demokratske vladavine, u izveštaju je popravljena ocena Srbije uprkos zabrinutosti da bi Vlada Srbije mogla da nastavi s neravnomernim naporima u ispunjenju međunarodnih i domaćih obaveza.

Izborni proces, pored nekih pozitivnih trendova, kao što je usvajanje zakona o političkim strankama, kojim se uspostavljlaju stroža pravila registracije stranaka, ostaje slab i kaska za evropskim standardima, ocenjuje se u izveštaju.

Tokom prošle godine, ocenjuje se, ostvarni su važni pomaci u uspostavljanju stabilnijih i povoljnih uslova za nevladine organizacije, aktiviste za ljudska prava i građane.

Kad je reč o nezavisnim medijima, već osetljiv regulaturni okvir za medije je dalje oslabio 2009. kontroverznim novim zakonima i amandmanima koji su žurno usvajani, bez javne debate, kaže se u izveštaju. "Raste zabrinutost da bi ti novi zakoni mogli da pojačaju autocenzuru, ekonomski oslabe sektor medija i ugroze nezavisnost u odnosu na političke vlasti", navodi se u izveštaju.

Pohvaljeno je usvajanje zakona o Vojvodini.

Iako su neki ključni zakoni usvojeni tokom prošle godne, veći broj prepreka treba prevazići da bi se postiglo nezavisno sudstvo, kaže se u izveštaju i naglašava da pravni sistem Srbije i dalje ima velikih problema s nagomilanim nerešenim civilnim, krivičnim, komercijalnim i administrativnim slučajevima i neefikasnim
sprovođenjem presuda. Zbog toga je ocenjeno da je potrebno još mnogo reformi da bi se postigli nezavisnost, odgovornost i efikasnog pravosuđa.

Po pitanju korupcije, ocenjuje se da je Srbija ostvarila male pomake prošle godine uspostavljanjem Agencije za borbu protiv korupcije i jednim brojem hapšenja i suđenja za korupciju, ali se ocenjuje da postoje ozbiljni nedostaci u sprovođenju zakona za borbu protiv korupcije.

Fridom haus zaključuje da će Vlada Srbije 2010. morati da uspostavi ravnotežu međunarodnih obaveza dok preduzima velike ekonomske i političke strukturne promene u zemlji. Upozorava se da bi neke od promena, kao što su smanjenje budžeta, plata i penzija i ukidanje radnih mesta, mogle da naiđu na jak otpor u javnosti i dovedu do socijalnih nemira.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Teme: Pravosuđe, Reforme, Zakoni, Ljudska prava, Evro-integracije, Društvo

Institucije: Fridom haus


Unesite tekst komentara:

<<

30. avgust - 05. septembar 2010.

>>
  • Dragutinović: Dogodine povišice u januaru, aprilu i oktobru

    31. avg 2010.

    Emg.rs

  • Sutra ističe rok da funkcioneri prijave sve funkcije

    31. avg 2010.

    Beta

Povezani naslovi