emg home
RSS

Sutra o izmenama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije

18. jul 2010. | 10:34

Izvor: Beta

Skupština Srbije nastaviće sutra vanrednu sednicu raspravom o izmenama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Izmenama zakona predviđeno je da funkcioneri koji su 1. januara 2010. godine, na dan početka primene Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, imali više funkcija, imaju rok do 1. septembra da obaveste
Agenciju koje funkcije i poslove obavljaju.

Agencija će potom, kako je predloženo, razmatrati da li postoji sukob interesa i, ako postoji, odrediti funkcioneru rok do 30 dana da prestane da obavlja nespojive funkcije.

Predloženo je da to rešenje zameni prelaznu odredbu 82 iz zakona čiju je primenu obustavio Ustavni sud, a koja je predviđala da do 1. aprila funkcioneri treba da izaberu jednu funkciju a potom traže saglasnost da obavljaju eventualnu drugu funkciju ili funkcije.

Izmenama se predviđa da će, umesto saglasnosti pre kandidovanja, funkcioneri tražiti saglasnost za drugu funkciju u roku od tri dana od izbora odnosno imenovanja.

Funkcioneri koji u trenutku izbora obavljaju drugi posao ili delatnost obaveštavaće Agenciju a ona će, ako utvrdi da postoji sukob interesa, određivati funkcioneru da u roku do 60 dana prestane obavljanje tog posla.

Izmenama je predloženo da funkcioneri sa više funkcija na koje su izabrani direktno od građana mogu da ih obavljaju bez saglasnosti Agencija, ako to dopušta Ustav.

Preciziran je i način prestanka funkcije "po sili zakona" ako funkcioner ne dobije saglasnost Agencije za drugu funkciju, odnosno obaveza organa da donese tu odluku u roku od osam dana.

Novina u predloženim izmenama zakona je obaveza državnih organa da, uz pribavljeno mišljenje Agencije, internim aktom utvrde nespojive poslove i delatnosti za funkcionere.

Predviđena je i zaštita uzbunjivača - duvača u pištaljku, tako da službenik ili zaposleni u drržavnim organima koji prijavi korupciju ne može zbog toga da trpi štetne posledice, a Agencija toj osobi pruža pomoć i štiti anonimnost.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Teme: Skupština, Zakon o agenciji za borbu protiv korupcije, Zasedanje


Unesite tekst komentara:

<<

13. septembar - 19. septembar 2010.

>>

Povezani naslovi