emg home
RSS

Duple funcije stigle u Ustavni sud

14. septembar 2010. | 13:20

Izvor: Beta

Predlog za ocenu ustavnosti izmena Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije stigao je u Ustavni sud, a sudija izvestilac za taj predmet biće određen na sednici 16. septembra, rečeno je danas u tom sudu.

Agenciji Beta rečeno je da je predlog stigao u sud 8. septembra, a da će 16. septembra taj predmet biti deo informacije o novopristiglim predmetima između dve sednice.

Na pitanje da li će taj predmet imati prioritet u odlučivanju u Ustavnom sudu nisu za sad mogli ništa da kažu.

Predlog za ocenu ustavnosti podnela je Agencija za borbu protiv korupcije.

Izmenama, usvojenim u Skupštini Srbije krajem jula, omogućava se da direktno izabrani funkcioneri do kraja mandata zadrže bilo koju drugu funkciju, bez obzira na to da li su u sukobu interesa.

Prvobitno je bilo predviđeno da funkcioneri moraju da obaveste Agenciju koje funkcije i poslove obavljaju, kako bi ona utvrdila da li postoji sukob interesa i odredila da li moraju da napuste neku od funkcija.

Amandmanom koji su podržali svi poslanici vladajuće koalicije, od te obaveze su prelaznom odredbom izuzeti svi direktno izabrani funkcioneri - odbornici, poslanici, narodni poslanici.

Agencija za borbu protiv korupcije u obrazloženju predlog za ocenu ustavnosti navela je da je sporna odredba u suprotnosti sa odredbama Ustava Srbije koje utvrđuju prinicipe vladavine prava, podele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, zabrane diskriminacije, kao i sa načelom zabrane sukoba interesa.

Član 29. izmena zakona, prema oceni Agencije, takođe povređuje i pravo građana da pod jednakim uslovima stupaju na javne funkcije.

Povređena je i odredba Ustava koja propisuje da narodni poslanik ne moze biti poslanik u skupštini pokrajine, niti funkcioner u organima izvršne vlasti i pravosuda, niti moze obavljati druge funkcije, poslove i duznosti za koje je zakonom utvrdeno da predstavljaju sukob interesa.

Spornom odredbom povređene su i odredbe Konvencije UN protiv korupcije koja predstavlja deo domaćeg pravnog sistema i koja kao jedan od ciljeva promoviše unapredenje integriteta, odgovornosti i pravilnog upravljanja javnim poslovima i javnom imovinom, navodi se u obrazloženju.

Konvencija, pored toga, propisuje dužnost svake države ugovornice da razvija i primenjuje ili održava delotvornu, koordiniranu politiku sprečavanja korupcije i nastoji da ustanovi, održi i jača sisteme kojima se povećava transparentnost i sprečava sukob interesa.

Svi ti principi ozbiljno su dovedeni u pitanje usvajanjem sporne odredbe zakona, smatra Agencija za borbu protiv korupcije.

Agencija je, u saopštenju po podnošenju predloga sudu, izrazila očekivanje da će Ustavni sud u razumno kratkom roku uzeti u razmatranje i doneti odluku po predlogu Agencije.

"U dužem roku nerešena situacija po pitanju obavljanja više funkcija zatečenih funkcionera narušava ne samo njihov integritet već ozbiljno dovodi u pitanje napore institucija, države u celini, a posebno Agencije za borbu protiv korupcije u suzbijanju i sprečavanju korupcije u zemlji", ukazala je Agencija.

Vojvođanski poslanici koji su istovremeno predsednici opština podneli su u aprilu predlog za ocenu ustavnosti prvobitne prelazne odredbe zakona po kojoj su funckioneri zatečeni sa više funkcija do 1. aprila bili dužni da se izjasne koju će javnu funkciju obavljati i o tome obaveste Agenciju.

Ustavni sud u maju je suspendovao primenu te odredbe i zatražio mišljenje skupštine o njoj, a parlament je potom izmenio zakon.
Tekst izmena bio je usaglašen sa Agencijom za borbu protiv korupcije, ali je izmenjen amandmanom koji su podržali svi poslanici vladajuće koalicije.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Teme: Duple Funkcije, Zakon o agenciji za borbu protiv korupcije

Institucije: Ustavni sud


Unesite tekst komentara:

<<

13. septembar - 19. septembar 2010.

>>
  • Dragin očekuje rekordan rod kukuruza (VIDEO)

    16. sep 2010.

    Čurug, Beta

Povezani naslovi