emg home
RSS

PRESSEK

Advokati bez računa

19. avgust 2010. | 09:27

Izvor: "Politika"

Advokatske usluge upale u kategoriju stručnih, naučnih, inovacionih i tehničkih delatnosti, a ne u komercijalne kako je to do sada bilo

Advokatima u Srbiji, po svemu sudeći, neće biti uvedene fiskalne kase. Naime, Uredba koju je Vlada Republike Srbije donela, a koja je trebalo da stupi na snagu 1. septembra, ne može da bude primenjena jer šifra koja se do sada odnosila na pružanje advokatskih usluga više – ne postoji. Advokatske usluge, kako objašnjava Dragoljub Đorđević, predsednik Advokatske komore Srbije, sada spadaju u stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti, a ne u komercijalne kako je to do sada bilo.

– Osim na advokaturu, pomenuta uredba ne može da bude primenjena ni na koga jer šifre koje su se do sada odnosile na određene delatnosti više ne postoje. Drugi razlog, koji se tiče konkretno advokature, jeste činjenica da je Ministarstvo pravde uputilo dopis Ministarstvu trgovine i Ministarstvu finansija u kojem traži da advokatura bude definitivno izuzeta iz priče o fiskalizaciji – objašnjava Đorđević.

Kada bi htela da uvede fiskalne kase vlada bi, objašnjava Đorđević, morala da izmeni, a potom i uskladi šifre sa novom klasifikacijom delatnosti. To je, međutim, objašnjava Đorđević, teško izvodljivo s obzirom na to da je primena nove šifre za advokaturu, koju je vlada usvojila na sednici krajem jula, stupila na snagu.

– Zbog osobenosti profesije siguran sam da fiskalnih kasa u advokaturi neće biti. Usvojen je novi zakon o klasifikaciji delatnosti koji su advokati dočekali sa odobravanjem, s obzirom na to da se po njemu advokati vode pod šifrom 6910, kao stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti – kaže predsednik AKS.

U rešavanje „problema fiskalizacije” advokati su se, prema rečima našeg sagovornika, uključili još početkom jula. Pribavili su mišljenja Saveta advokatskih komora i Udruženja pravnika Evrope, ekspertska mišljenja stručnjaka sa Instituta za uporedno pravo i Instituta društvenih nauka.

– Mnogo smo se bavili poreskom politikom u odnosu na advokaturu, ali i na usaglašavanju klasifikacije (nomenklature) delatnosti. Kada to kažem, mislim na to da smo radili sve kako bismo izašli iz oblasti turizma, prodaje robe, usluga, s obzirom na to da advokatska delatnost nije komercijalna. Advokatura pruža pravnu pomoć koja je garantovana Ustavom Republike Srbije, Poveljom Ujedinjenih nacija i Evropskom dekleracijom o ljudskim pravima. Vođena je velika polemika u vezi sa promenom klasifikacije delatnosti. Vlada je stala na stanovište da treba da se usvoji nomenklatura koju su predložile Ujedinjene nacije, a koju je usvojila i Evropska unija. S obzirom na to da Srbija vodi politiku koja znači pridruživanje Evropskoj uniji, vlada se odlučila za novu nomenklaturu. Tako je advokatura dobila šifru 6910 koja označava naučne i stručne delatnosti – navodi Đorđević.

On kaže i da je vladi u ime advokata predloženo da im se omogući da pazar ne predaju dnevno s obzirom na to da neki od njih, zbog službenih obaveza u inostranstvu ili mestima van onih u kojima se nalaze njihove kancelarije, to nekada neće biti u mogućnosti da urade.

Advokatska komora Srbije, u kojoj je oko 7.000 advokata, početkom novembra prošle godine organizovala je protest upozorenja kako bi se sprečilo uvođenje fiskalnih kasa. Tada je apostrofirano da bi fiskalizacija omogućila izvršnoj vlasti da u svakom trenutku kontroliše rad advokata, kao i da bi poreski inspektori pod izgovorom da proveravaju ispravnost fiskalnih računa mogli da imaju uvid u predmet klijenata.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Unesite tekst komentara:

20. avgust 2010. 09:17:11

| Nada G. Novaković

0

“Naučna“ odbrana advokata!
Ovo je epilog generalnog štrajka advokata Srbije održanog 9-12 novembra 2009. godine. Oni su za ta tri dana (ima ih 7000) blokirali ceo pravosudni sistem zemlje (i Tribunal u Hagu). Imali su jedan jedini zahtev-da im se ne uvedu fiskalne kase!. Dobro su se organizovali, svoj problem internacionalizovali i u rešavanje svojih problema uključili najviše organe vlasti. Svoj cilj su branili sa brojnim argumentima. Ovde navodim samo neke od njih:.1) advokatura je slobodna i nezavisna profesija koja ne može da se oprezuje fiskalnim računima; 2) u pitanju je poslovna „tajna“ i „poverenje“ advokata i klijenta, koje bi se ugrozilo; 3) ugrožavanje ljudskih prava na taj način (njihovih klijenata) nije evropski i civilizacijski ; 4) ne brane svoj lični interes već i javni (jer bi, nekim slučajem EU za ulazak Srbije mogla da traži ukidanje fiskalnih kasa nametnutih advokaturi) ; 5)fiskalna kasa ugrožava i druge građane, jer bi finansijska inspekcija ušla u podatke koji se tiču predmeta kojim se bave advokati; 6) finansijska inspekcija bi mogla da im zatvori kancelariju, pa šta će biti sa klijentima i advokatskim (valjda materijalno ugroženim) porodicama, 7) nemaju oni visoke zarade pa je bolje da i dalje plaćaju „paušalno“, 8) odriču se advokata koji rade za provcenat prodajom nekretnina; 9) ozbiljno tvrde da fiskalnih kasa kod te profesije nema u Evropi i svetu, 10) ne veruju u aroganciju vlasti, koja bi eventualno odbila njihove zahteve, 11) svesni su da mogu lako da blokiraju sistem i tako primoraju vlast da sedne sa njima i nađe i „dogovore o primerenom načinu uplate poreza“...
Zanimljivost ovog štrajka predstavlja i reagovanje najviših državnih organa. Državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen (po profesiji advokat) dao im je za pravo, tj da i dalje porez plaćaju paušalno. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić je izjavljivao da im se neće popuštati. Ministar policije Ivica Dačić, kome su tada bile važne posete iz Holandije i procene koliko smo se približili EU, imao je drugačiji stav. On je apelovao i zalagao se „za neko odgovarajuće rešenje“. Ovo je značilo da za Dačića nije uopšte bilo važno što advokati ne poštuju „minimum rada“, niti što zaobilaze tek donete propise o načinu i mestu protesta i javnih demonstriranja. Gospodin Dragoljub Đorđević je predlagao da pored ministra rada, ekonomije, trgovine i premijera sastanku na kom bi se razgovaralo o problemima advokata može da prisustvuje i predsednik države lično:“Poslao sam faks u vaše ministarstvo (trgovine NN) i najavio da imam veliku želju da razgovaram s ministrom trgovine u prisustvu ministra rada i premijera vlade. Ako može i predsednik Republike Srbije ne bih imao ništa protiv. Dolaze tri evropska parlamentarca i želim da razgovaramo i postignemo kompromis“. Iz vašeg teksta saznajemo da su moćni advokati postali još moćniji. Nije im dovoljno da ne uvode fiskalne kase već promeniše i karakter delatnosti. Porazno je što u tome učestvuje i Institut društvenih nauka. Možda mu treba reklama u javnosti. Ostali su dužni javnosti da ponude naučne argumente po kojima je bavljenje naukom i advokaturom ista vrsta delatnosti. Prvi se večito, s pravom i iz opravdanih razloga, žale na svoj materijalni položaj. Drugi su među namoćnijima i materijalno najbolje stojećim interesnim grupama. Imaju i ugled, moć koja je višedimenzionalna. Da bi je odbranili, uvećali i „naučno“ zaštitili uspeli su da na svoju stranu pridobiju i naučne ustanove. Svaka čast ideji, učesnicima i rezultatima ovog poduhvata!
Iz teksta se vidi da je značajnu ulogu u zaštiti interesa advokata imalo Ministarstvo pravde preporukom da se isti ne plaćaju porez. To je još jedan dokaz uticaja izvršne vlasti na (ne)zavisnu sudsku. Advokatura je samo jedan njen deo, pa je priča o nezavisnosti tri grane vlasti definitivno poražena. Eto materijala za naučnike da na ovom primeru pokažu svoje umeće i javnost ubede u suprotno. Advokati su na taj način dobili višestruko više nego su pomenutim štrajkom tražili. Vlast je još jednom na delu dokazala da ima selektivan odnos prema različitim štrajkačima. Ukoliko su oni moćniji, interesno bliži i važni za vlast, njima se i popušta i dodatno se nagrađuju!

<<

22. novembar - 28. novembar 2010.

>>

Povezani naslovi