emg home
RSS

KBC banka povećala kamatu na stambene kredite u korišćenju

05. april 2011. | 16:46

Izvor: Emg.rs

KBC banka je u četvrtom tromesečju 2010. povećala kamatnu maržu kod stambenih kredita u korišćenju, i to kod kredita u evrima 1,25 procentnih poena, a kod kredita u švajcarskim francima 2,5 procentnih poena, pokazala je anketa Narodne banke Srbije.

U tom periodu kod banaka nije bilo promena kamatnih stopa na potrošačke i gotovinske kredite u korišćenju. Na osnovu analize podataka koje su banke dostavile zaključujemo da se kamatne stope kreditnih proizvoda u ponudi u četvrtom tromesečju 2010. nisu značajnije promenile, navodi NBS. 

Prosečna kamatna stopa na potrošačke kredite u evrima na kraju prošle godine iznosila je 15,28 odsto, što je smanjenje od 0,19 procentnih poena tokom četvrtog tromesečja. Prosečna kamatna stopa za potrošačke kredite u dinarima na kraju 2010. iznosila je 22,12 odsto, 0,27 procentnih poena više u odnosu na 30. septembar. 

Prosečna kamatna stopa na gotovinske kredite u evrima na kraju decembra 2010. iznosila je 15,94 odsto, 0,09 procentnih poena niže u odnosu na 30. septembar 

Prosečna kamatna stopa na gotovinske kredite u dinarima na kraju prošle godine iznosila je 21,61 odsto, 0,27 procentnih poena više u odnosu na 30. septembar. 

U četvrtom tromesečju 2010. 19 banaka je u ponudi imalo stambene kredite s kamatom iskazanom kao referentna kamatna stopa plus kamatna marža, osam banaka je nudilo kredite kod kojih je iskazana ukupna kamatna stopa, odnosno čija promenljivost nije uslovljena promenom referentne kamatne stope, ili kredite s fiksnom kamatnom stopom. Sedam banaka u ponudi nije imalo stambene kredite.

Kod stambenih kredita u evrima, kod kojih je kamata iskazana kao euribor plus kamatna marža, prosečna kamatna marža na dan 31. decembar 2010. iznosila je 5,24 odsto i smanjena je 0,14 procentnih poena u odnosu na 30. septembar 2010. 

Marže su smanjene u Banca Intesa, Credy banci, Eurobanci EFG, Hypo Alpe Adria banci, Piraeus banci, dok su povećane kod Alpha banke i Credit Agricole.

NLB banka i Societe Generale banka primenjuju fiksni dodatak na referentnu kamatnu stopu koji se ne menja tokom otplate.

Kod stambenih kredita u švajcarskim francima, kod kojih je kamata iskazana kao libor plus kamatna marža, prosečna kamatna marža je na dan 31. decembar iznosila 5,7 odsto i ista je kao i 30. septembra 2010.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Unesite tekst komentara:

<<

24. oktobar - 30. oktobar 2011.

>>