emg home
RSS
Preduzeće

Preduzeće, Broj 82, 15. mart 2010.

(Ne)moguća misija

Deevroizacija u Srbiji je moguća, ali ne na brz i lak način jer ne postoji čarobni štapić koji će dovesti do toga da dinar bude dominantna valuta, a zemlje koje su na silu pokušale da sprovedu taj proces nisu u tome uspele, rekao je Vladimir Vučković, saradnik Ekonomskog instituta. Stručnjaci Instituta kažu da je prisustvo evra u finansijskom sistemu Srbije duboko i beleži trend rasta, jer su kalkulacije svih privrednika vezane za evro, a smanjen dotok kapitala i relativno brz pad vrednosti dinara podstiču taj proces. NBS bi, predlaže on, trebalo da traži različit tretman obaveznih rezervi na dinarske i devizne depozite, a u korist dinarskih depozita. Plasmani banaka s deviznom denominacijom trebalo bi da budu tretirani kao rizičniji, a država bi trebalo da emituje indeksirane dugoročne hartije od vrednosti denominovane u dinarima, kaže Vučković.


Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Unestite tekst komentara: