emg home
RSS

Dačić pozvao nacionalne manjine da rade u policiji

10. maj 2010. | 14:56

Izvor: Beta

Grad: Temerin

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić pozvao je danas u Temerinu nacionalne manjine u Srbiji da pokažu veće interesovanje za školovanje i rad u policiji.Dačić je na tribini "Mladi i bezbednost" rekao da je želja Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije da promeni sastav policije u pravcu koji bi bolje odražavo učešće manjinskih zajednica u sastavu stanovništva, kako na repuličkom tako i na lokalnom nivou.

"Problem sa kojim se suočavamo je nedovoljna atraktivnost policijskog posla, što je naročito izraženo u Beogradu zbog lošeg materijalnog položaja policajaca, ali i kod pripadnika manjinskih zajednica. Međutim, ono što možemo odmah da promenimo i na čemu intenzivno radimo, jeste promovisanje policijskog poziva, naročito u manjinskim zajednicama", rekao je Dačić.

Dodao je da je potreban mnogo veći rad na utisku koji građani imaju u prvom kontaktu sa policijom na lokalnom nivou, zbog čega je potrebno obezbediti i da lokalna zajednica ima mogućnost da utiče na prioritete rada policije u svom mestu, ali i da sastav policije predstavlja odraz strukture stanovništva.

Govoreći o nedavnim međunacionalnim incidentima u Temerinu, gde živi 30.000 građana pretežno srpske i mađarske nacionalnosti, Dačić je rekao da je za policiju kriminalac svako ko počini krivično delo, bez obzira na nacionalnu pripadnost.

Predsednik Skupštine Vojvodine Šandor Egereši podsetio je da je Skupština Vojvodine izradila Nacrt strategije prevencije pojava koje ugrožavaju međunacionalne odnose u Vojvodini i da je jedna od predloženih mera i povećano učešće pripadnika nacionalnih zajednica u institucijama na svim nivoima vlasti.

Ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić rekao je da su deca i mladi u Srbiji označeni kao kategorije posebno ugroženih po mnogim pitanjima, pa i ljudskim i manjinskim pravima, što znači da deca i mladi zahtevaju posebnu brigu lokalne zajednice, države i porodice.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Teme: Policija, Manjine

Ličnosti: Ivica Dačić, Svetozar Čiplić, Šandor Egereši

Institucije: MUP Srbije


Unesite tekst komentara:

<<

13. decembar - 19. decembar 2010.

>>

Povezani naslovi