emg home
RSS

WAZ: Preuzimamo akcije Novosti da zaštitimo imovinu

24. jun 2010. | 08:15

Izvor: Emg.rs

Nemačka medijska grupacija WAZ saopštila je da preuzima tri društva koja imaju većinski paket akcija "Večernjih novosti" da bi zaštitila svoju imovinu, ali je ponovila da i dalje želi da napusti Srbiju."Navedeno preuzimanje je jedini način da WAZ-u bude omogućeno da proda svoje učešće u Novostima. Iz tog razloga je pokušaj da se preuzimanje društava od strane VAC-a shvati kao suprotnost u odnosu na najavljeni izlazak, apsurdan", saopštila je ta kompanija.

Predstavnik WAZ-a u Srbiji i član uprave te medijske grupe Peter Lange negirao je tvrdnje da WAZ nema pravo da preuzme društva Ardos, Trimaks i Karamat koja zajedno imaju većinski paket akcija "Večernjih novosti".

"Kao što je već više puta izjavljeno, ugovorni partner Medijske grupacije VAC se u sporazumu iz decembra 2008. obavezao prema WAZ-u da će Medijskoj grupaciji WAZ prodati celokupno učešće u društvima Ardos (24,98), Trimax (24,89) i Karamat (12,5) (koja zajedno imaju većinski paket akcija Novosti)", saopštio je VAC.

Nemačka kompanija je navela da je ugovornom partneru unapred dala celokupnu kupoprodajnu cenu što znači, kako je navedeno, da u slučaju kupovine tri društva nije dužna da obavi dodatna plaćanja na ime kupoprodajne cene.

WAZ je najavio i da će protiv svog srpskog ugovornog partnera proširiti arbitražni postupak zbog povrede raznih obaveza iz ugovora. Prenos vlasništva nad tri društva bio je, kako je navedeno, uslovljen izdavanjem odobrenja za koncentraciju od Komisije za zaštitu konkurencije Srbije.

WAZ je saopštio da je zahtev za odobrenje predao 19. januara 2010. godine, kao i da je do 3. marta predao sva dokumenta koja su dodatno zatražena, ali da odgovor nije dobio u zakonskom roku od mesec dana.

"Na osnovu zakona, Medijska grupacija WAZ je trebalo da dobije odluku najkasnije do 3. aprila 2010.", saopštio je WAZ uz napomenu da je prema Zakonu o zaštiti konkurencije istekom tog roka zahtev za odborenje prihvaćen. "Odobrenje za koncentraciju proizilazi iz novog Zakona o zaštiti koncentracije i njegovo izdavanje se ne može pobiti", navela je nemačka kompanija.

WAZ je saopštio da je kupovinu akcija "Večernjih novosti" samostalno finansirao i da je spreman da o tome priloži dokaze čim ga poslovni partner iz Srbije oslobodi obaveze čuvanja poslovne tajne.

WAZ je pre nekoliko dana preuzeo društvo Ardos Holding koje ima 24,98 odsto akcija "Večernjih novosti".

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Teme: Mediji

Kompanije: WAZ, Večernje novosti


Unesite tekst komentara:

<<

13. septembar - 19. septembar 2010.

>>
 • Uhapšeni direktori Železnica Srbije zbog zloupotrebe

  16. sep 2010.

  Emg.rs

 • File: Rezolucija u UN za Srbiju korak napred ka EU

  16. sep 2010.

  Beta

 • Danas Memorandum o pravosudnoj saradnji Srbije i Španije

  16. sep 2010.

  Madrid, Beta

 • Stejt department: Viša kazna bila bi prikladnija

  16. sep 2010.

  Vašington, Beta