emg home
RSS

Šabić: Nedovoljna zaštita insajdera (VIDEO)

29. jun 2010. | 11:31

Izvor: Beta

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić ocenio je danas da Srbija nema adekvatnu zaštitu i položaj insajdera koji ukazuju na korupciju i zloupotrebe u svojim sredinama."Iskustva pokazuju da su ljudi koji su ukazali na nepravilnosti od ogromnog značaja, velike štete i nešto što je bilo u najboljem interesu građana, prošli jako loše, da su ostali bez posla, bili šikanirani i podvrgnuti raznim oblicima odgovornosti", rekao je Šabić.

     Šabić je na otvaranju međunarodne konferencije o slobodi pristupa informacijama rekao da je Parlamentarna skupština Saveta Evrope (SE) pozvala sve članice da uvedu odgovarajuću zaštitu takozvanih uzbunjivača, osoba koje su ukazale na korupciju ili zloupotrebe i zašitile javni interes.

On je podsetio da je prilikom izmena Zakona o slobodnom pristupu informacijama zaštitnik građana predložio amandman koji bi trebalo da bude u funkciji zaštite insajdera, ali da taj predlog tada nije prihvaćen.

"Možda dolazi neko bolje vreme da to ili neko drugo rešenje bude prihvaćeno, a sasvim je sigurno da je u najboljem interesu ove zemlje i građana da se ljudi koji ustanu protiv zla na adekvatan način zaštite", rekao je Šabić.

Direktor Uprave za javne nabavke Predrag Jovanović rekao je da je u oblasti javnih nabavki uloga insajdera od izuzetnog značaja, jer je rizik od korupcije veoma visok, dok su male šanse da se sa strane otkriju zloupotrebe u tim postupcima.

     On je rekao da je neophodno da državni organi, kao naručioci u postupcima javnih nabavki, uvedu interne procedure u kojima će biti jasno utvrđena odgovornost i precizirano šta službenici treba da preduzmu u slučaju da otkriju eventualne nepravilnosti.

Uprava za javne nabavke predložiće model internih procedura koje naručioci mogu da prilagode sopstvenim uslovima, rekao je Jovanović i ukazao da većina državnih organa koji učestvuju u javnim nabavkama, još nema formirane jedinice interne revizije iako je to zakonska obaveza.

"Mnogi nivoi do sada nisu pokazali efikasnost, a jedina svetla tačka jeste civilno društvo, mediji i nevladine organizacije", rekao je Jovanović i dodao da bi trebalo osnovati i Udruženje službenika javnih nabavki kao još jednu branu u borbi protiv korupcije i zaštiti insajdera.

Međunarodnu konferenciju "Sloboda pristupa informacijama i položaj uzbunjivača", organizovali su poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Razvojni program Ujedinjenih nacija i Vlada Norveške.

Na skupu učestvuju predstavnici SE, Slovenije, Mađarske, Bugarske, Irske, Velike Britanije i Rumunije.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Teme: Korupcija, Javne nabavke, Informacije od javnog značaja

Ličnosti: Rodoljub Šabić, Predrag Jovanović


Unesite tekst komentara:

<<

30. avgust - 05. septembar 2010.

>>