emg home
RSS

Romi sve uključeniji u društvo

23. septembar 2010. | 14:12

Izvor: Beta

Srbija je postigla napredak u uključenju romske populacije u društvo, ali nastojanja da se Romi izjednače sa ostalim građanima neće biti prekinuta, rečeno danas u Beogradu na konferenciji o jačanju međusektorske saradnje i unapređenju inkluzije Roma.

Ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić rekao je da najnoviji pokazatelji potvrđuju napredak u uključenju Roma u društvo, ali da je to daleko od onog što bi trebalo da bude preduzeto kako bi Romi imali ravnopravan status.

On je naveo da je smanjen procenat Roma koji napuštaju školovanje, poboljšan pristup zdravstvenim ustanovama, povećan broj zaposlenih i da će u saradnji sa ostalim ministarstvima i institucijama biti nastavljeno unapređenje uloge medijatora i asistenata za podršku romskoj populaciji.

Šef Delegacije Evropske komisije u Beogradu Vensan Dežer rekao je da je Evropska unija do sada obezbedila 50 miliona evra za pomoć Vladi Srbije u sprovođenju programa uključenja romske populacije u društvenu zajednicu. Dežer je rekao da je taj novac bio namenjen poboljšanju obrazovanja, zdravstvene zaštite, socijalnih pitanja, zapošljavanja i uključenju izbeglih i raseljenih u društvo.

Prema njegovim rečima, još 3,8 miliona evra biće izdvojeno za predškolski program namenjen romskoj deci, koji bi trebalo da doprinese smanjenju odsustva sa nastave i napuštanja školovanja, a predviđena je i obuka 178 pedagoških asistenata.

Ministar prosvete Žarko Obradović rekao je da Srbija nastoji da što više romske dece u najkraćem roku bude uključeno u sistem redovnog obrazovanja i da su efekti tih napora vidljivi. "Sve veći broj romske dece uključuje se u obrazovni proces i sve veći broj ostaje obuhvaćen obrazovnim sistemom povećavajući nivo svog obrazovanja", rekao je Obradović.

Ministar zdravlja Tomica Milosavljević rekao je da je u Srbiji smanjena smrtnost odojčadi i dece mlađe od pet godina sa 12,7 u 2000. na 7,8 u 2008, a manja je i stopa oboljevanja od tuberkuloze i drugih bolesti.

On je naveo da je obuka zdravstvenih medijatora počela 2008. godine, kako bi se unapredilo zdravlje Roma, naročito žena i dece, i poboljšala dostupnost zdravstvene zaštite, informisanost o zdravlju i ukinula nejednakost.

Šef Misije OEBS-a u Srbiji Dimitrios Kipreos rekao je da je ta organizacija izdvojila za četiri godine dva miliona evra za uvođenje pedagoških i zdravstvenih medijatora.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Unesite tekst komentara:

<<

06. decembar - 12. decembar 2010.

>>

Povezani naslovi