emg home
RSS

Sud: Danube Foods Group zloupotrebio monopolski položaj

02. novembar 2010. | 13:21 19:03

Izvor: Emg.rs

Danube Foods Grup ima monopol na tržištu otkupa mleka i taj je monopol zloupotrebila, proizlazi iz presude Upravnog suda. Upravni sud je odbio tužbu Imleka iz Beograda i Mlekare iz Subotice protiv rešenja Komisije za zaštitu konkurencije u predmetu zaštite konkurencije. DFG: Iznenađeni smo.

U presudi se navodi da je Danube Foods Group nametala nepravedne i nejednake uslove proizvođačima, čime je konkurenciji onemogućavan ulazak na tržište otkupa, a proizvođači stavljani u zavisan položaj. Prema presudi, tako je uticano na proizvođače da ne ulažu u unapređenje proizvodnje.

U saopštenju suda se navodi obrazloženje odluke po kojoj je Komisija za zaštitu konkurencije, u zakonitom postupku, pravilno utvrdila da tužioci u sporu, društva u većinskom vlasništvu Danube Foods Group, imaju dominantan položaj na relevantnom tržištu otkupa sirovog mleka u odnosu na ostale mlekare u Srbiji.

"Oni su taj položaj zloupotrebili tako što su u tipskom ugovoru o proizvodnji, isporuci i otkupu mleka od mlekara, između ostalog, predvideli da se utvrđivanje kvaliteta sirovog mleka vrši u laboratoriji mlekare i da se ti nalazi smatraju konačnim, da su proizvođači obavezni da bez odlaganja obaveste mlekaru o kontaktima s drugim mlekarama i poslovnim ponudama dobijenim od drugih mlekara, otkupljivača mleka i drugih fizičkih i pravnih lica", navodi se u obrazloženju presude.

Dodaje se da po ugovoru s Danube Foods Group mlekara ima pravo da jednostrano raskine ugovor, da se otkupna cena sirovog mleka formira na osnovu cenovnika koji čini deo ugovora, pri čemu ugovor ne predviđa pod kojim uslovima može doći do promene cenovnika, niti pravo proizvođača na jednostrani raskid ugovora u slučaju da je nezadovoljan otkupnom cenom.

Reč je o prvoj presudi nekog suda u Srbiji kojom se utvrđuje da neka kompanija ima monopol. Prema Zakonu o zaštiti konkurencije, kazne su do 10 odsto godišnjeg prometa za kompaniju za koju je utvrđeno da
zloupotrebljava dominantnu poziciju na tržištu.

   

DFG iznenađen

 

Danube Foods Group je saopštio da je iznenađen odlukom Upravnog suda da objavi presudu pre no što je ona uručena kompaniji i njenim pravnim zastupnicima.

"Želimo da podsetimo da smo predložili Komisiji za zaštitu konkurencije ispravke tipskih ugovora za otkup sirovog mleka i cenovnika, koje je Komisija prihvatila", navodi DFG i dodaje da su ispravke ugovora primenjene u zakonskom roku od 30 dana po dobijanju prve odluke Komisije u januaru 2008.

DFG je naveo i da će se ponovo oglasiti po dobijanju presude Upravnog suda.

   

Dragin zadovoljan

Ministar poljoprivrede Saša Dragin rekao je danas da je zadovoljan presudom i dodao da je ona pokazala gde leži problem u vezi s tržištem mleka u Srbiji. Dragin je za B92 rekao da će takva odluka suda zadovoljiti sve one koji su zbog takve situacije drhtali, od proizvođača do građana.

"Iskreno se nadam da će u sledećem periodu svi ostali organi države koji su takođe zaduženi za regulisanje tržišta i pitanja monopola postupiti po zakonu i da će tako svima koji žive od te grane stočarstva, ali i građanima Srbije koji konzumiraju mleko, omogućiti da više ne misle na situaciju kakvu smo imali proteklih meseci", rekao je Dragin.

 

Stevanović: Nije stvar u monopolskoj poziciji, već u njenom korišćenju

Ekonomista Centra za tržišna istraživanja Aleksandar Stevanović izjavio je da je bilo lakše dopustili da mleko u Srbiju uvozi ko hoće i koliko hoće i da tada ne bi bilo ni moguće govoriti o monopolima i da se Danube Foods Group ne bi žalio na odluke Komisije za zaštitu konkurencije.

„Oni imaju pravo da se žale i da koriste pravne lekove koji su im na raspolaganju. Nije poenta u tome da li oni imaju monopol, već da li ga zloupotrebljavaju na tržištu i to je osnov po kom žele da izlažu odbranu. Dominantan položaj nije sporan, ali je sporno da li se taj položaj koristi“, rekao je Stevanović za Emg.rs.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Teme: Monopol, Mleko, Zaštita konkurencije

Ličnosti: Saša Dragin, Aleksandar Stevanović

Institucije: Komisija za zaštitu konkurencije, Centar za tržišna istraživanja, Upravni sud

Kompanije: Imlek, Mlekara Subotica, Danube Food Group


Unesite tekst komentara:

<<

01. novembar - 07. novembar 2010.

>>

Povezani naslovi