emg home

RSS

Zaključci Saveta ministara EU o kandidaturi Srbije

29. februar 2012. | 09:41

Izvor: Beta

Grad: Brisel

Prevod zaključaka Saveta ministara s jučerašnjeg sastanka u Briselu na kom je preporučeno da Srbiji bude dodeljen status kandidata za članstvo u EU.

Savet ministara podseća na mišljenje Evropske komisije iz oktobra 2011. o zahtevu Srbije za članstvo i zaključcima Saveta od 5. decembra 2011. U skladu sa zaključcima Evropskog saveta od 9.

decembra, Savet je ispitao i potvrdio da Srbija nastavlja da iskazuje uverljivu posvećenost i da je postigla napredak u iskrenom sprovođenju sporazuma postignutih u dijalogu Beograd-Priština, uključujući onaj o integrisanom upravljanju prelazima, da je postigla sporazum o inkluzivnoj regionalnoj saradnji i da je aktivno sarađivala u omogućivanju Euleksu i Kforu da sprovode svoje mandate.

U svetlu tog ispitivanja, Savet preporučuje da Srbiji bude dodeljen status kandidata i očekuje potvrdu te odluke na martovskom zasedanju Evropskog saveta.

Povodom Kosova, Savet podseća na svoje zaključke od 5. decembra. Bez prejudiciranja stava država-članica o statusu ili budućim odlukama Saveta, Savet uzima k znanju nameru EK da pokrene studiju o izvodivosti Sporazuma o stabilizaciji i pridruženju između Evropske unije i Kosova.

Savet poziva obe strane da nastave sprovođenje svih do sada postignutih sporazuma.

U fusnoti se navodi da oznaka Kosovo ne prejudicira poziciju o statusu i da je uskladu s rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.

Saopštenje Evropske komisije za zapisnik Saveta ministara

Aneks 1.

Studija o izvodivosti ispitaće da li su ispunjeni politički, ekonomski i pravni kriterijumi za Sporazum o stabilizaciji i pridruženju. Pokretanje studije o izvodivosti SSP-a s Kosovom ne prejudicira pravni status i poziciju država članica o priznanju Kosova.

Aneks 2.

Poštovanje i zaštita manjina važan je element kriterijuma za pristup EU. Kao što je navedeno u mišljenju iz oktobra 2011, EK smatra da, dok u Srbiji postoji pravni i institucionlni okvir za poštovanje i zaštitu manjina, primenu treba unaprediti. Komisija će nastaviti pažljivo da nadzire napore Srbije u tom pogledu i izvestiće o tome u Izveštaju o napretku za 2012, koji treba da bude objavljen u oktobru 2012.

Aneks 3.

EK potvrđuje da će nadzirati da li Srbija održava nužan stepen pridržavanja kriterijuma o članstvu, uključujući doslednu primenu usvojenih zakona, s posebnom pažnjom na vladavinu zakona i unapređenje poslovnog okruženja, što je razmotreno u paragrafu 51. zaključaka sa Saveta ministara o opštim poslovima i biće navedeno u Izveštaju o napretku za 2012. Sprovođenje sporazuma postignutih u okviru dijaloga Beograd-Priština takođe će biti praćeno.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Unesite tekst komentara:

<<

04. jun - 10. jun 2012.

>>

Povezani naslovi