emg home
RSS

Snežana Malović: Funkcioneri do 1. septembra da prijave sve funkcije

19. jul 2010. | 11:40 12:34

Izvor: Emg.rs, Beta

Ministarka pravde Snežana Malović izjavila danas da se izmenama zakona uvodi obaveza funkcionera da obaveste Agenciju za borbu protiv korupcije o svim funkcijama koje obavljaju od 1. januara 2010.

Obrazlažući predložene izmene Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije u Skupštini Srbije, ministarka je precizirala da se to odnosi na funkcionere zatečene na više funkcija 1. januara 2010, kad je počela primena Zakona, a koji se nisu opredelili koju funkciju će nastaviti da obavljaju.

Po prijemu obaveštenja funkcionera, kako je navela ministarka, Agencija će utvrditi da li je njihovo obavljanje više javnih funkcija sukob interesa. Ako bude utvrđen sukob interesa, Agencija će doneti odluku kojom će odrediti rok u kom je funkcioner dužan da prestane da obavlja javnu funkciju.

Ministarka je navela da se predloženim rešenjem daje mogućnost da funkcioner obavlja više javnih funkcija na koje se bira neposredno od građana, bez saglasnosti Agencije, a da je za sve ostale funkcije neophodna saglasnost Agencije.

"Predloženim izmenama zakona povećaće se efikasnost rada Agencije, kroz sprovođenje i primenu preciziranih zakonskih odredbi, a, s druge strane, dopunjuju se zakonske odredbe koje su u praksi stvorile određene nejasnoće i različita tumačenja u stručnoj javnosti", rekla je Snežana Malović.

Prema njenim rečima, proširuje se krug funkcionera na koje se zakon primenjuje, tako da se pojmovi "funkcioner" i "javna funkcija" odnose i na lica i javne funkcije u organima privrednih društava čiji su osnivač ili član država, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.

Novina je i rešenje da se izveštaj o imovini funkcionera dopuni i podacima o pravu svojine na pokretnim stvarima koje podležu registraciji kod nadležnih organa u inostranstvu, navela je ministarka.

Snežana Malović je istakla da je predložena izričita zakonska odredba da državni službenik, odnosno drugi zaposleni u državnim organima koji u dobroj nameri podnese Agenciji prijavu ako opravdano veruje da postoji korupciju u organu u kom radi, zbog toga ne može trpeti štetne posledice. Takvom licu Agencija je ovlašćena da pruži neophodnu pomoć i ima obavezu da štiti njegovu anonimnost.

Prema njenim rečima, predloženo je i da zamenika direktora Agencije bira direktor Agencije posle sprovodenog javnog konkursa, između tri predložena kandidata sa liste koju odredi Odbor Agencije.

Predloženo je i povećanje novčanih kazni za prekršaje predviđene zakonom.

Ivan Andrić, poslanik Liberalno-demokratske partije, rekao je da izmene zakona neće omogućiti iskorenjivanje korupcije. „Jedino je nastavak procesa privatizacije zdrav osnov za borbu protiv korupcije“, rekao je Andrić sa skupštinske govornice, navodeći da je spas u razvlašćivanju države u javnim preduzećima.

On je dodao da su Srbiji postoji 600 do 700 javnih preduzeća koja su osnov korupcije, u formalnom vlasništvu države, a suštinski njima rukovode predstavnici političkih partija.

Velimir Ilić, lider Nove Srbije, rekao je da nije zadovoljan poslom iskorenjivanja korupcije koji je Agencija do sada obavila jer se pokazalo da se vodi selektivna borba protiv korupcije. „Vladajuća stranka ima štićenike koje štiti u borbi protiv korupcije“, rekao je Ilić, navodeći da zakon mora da važi za sve.

Suzana Grubješić, šefica Poslaničke grupe G17 plus, rekla je da se suština borbe protiv korupcije ogleda u tome da li je neko za vreme obavljanja javne funkcije uradio nešto protivzakonito, odnosno da li je ušao u politiku samo da bi se obogatio.

Kad je reč o obavljanju više funkcija, ona je rekla da to nije pitanje koje je u vezi samo s poslanicima, već da se radi o oko 1000 ljudi koji u Srbiji obavljaju više funkcija.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Unesite tekst komentara: