emg home
RSS

Vlada usvojila Uredbu o ekološkim taksama

04. avgust 2010. | 10:46

Izvor: Emg.rs

Vlade Srbije na poslednjoj sednici usvojila Uredbu o eko-taksama, na predlog Privredne komore Srbije.

Uredba definiše proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, evidenciju količine i vrste proizvedenih i uvezenih proizvoda, način i rokove dostavljanja izveštaja, obveznike plaćanja naknade, kriterijume za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade.

Novine koje donosi uredba odnose se na električne i elektronske uređaje i ulja, na visinu naknade za pojedine kategorije, a uredba preciznije definiše proizvode koji su predmet plaćanja naknade i produžava rokove za kvartalno plaćanje naknade. Takođe, taksa će, prema uredbi, biti obračunavana prema datumu izdavanja otpremnice, odnosno fakture (za proizvođače), a za uvoznike prema datumu kad je proizvod stavljen u slobodan promet.

Uredbu je sačinila Privredna komora Srbije, na osnovu učešća i stavova proizvođača i uvoznika IT-opreme, velikih i malih kućnih aparata, opreme za osvetljenje, alata, medicinskih uređaja, instrumenata za praćenje i nadzor i automata, njih više od 70, predstavnika Ministarstva za životnu sredinu i prostorno planiranja i predstavnika ovlašćenih operatera za upravljanje električnim i elektronskim otpadom.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Unesite tekst komentara:

<<

13. septembar - 19. septembar 2010.

>>