emg home
RSS
Preduzeće

Preduzeće, Broj 88, 15. septembar 2010.

Konkurs za projekte u nerazvijenim opštinama

Samo za četvrtu grupu

Kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja raspisala je drugi javni konkurs za finansiranje u 2010. godini za nedovoljno razvijena područja

Pravo učešća imaju najnerazvijenije opštine koje su svrstane u četvrtu grupu po stepenu razvijenosti i u nadležnosti su Kancelarije.

Predmet konkursa je finansiranje i sufinansiranje izrade projektne dokumentacije i zahtevi za dodelu podnose se isključivo na konkursnim obrascima, uz koje se prilaže i ostala neophodna dokumentacija koja se može preuzeti na sajtu Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja - www.kornrp.gov.rs

Predloženi projekti treba da budu usaglašeni sa osnovnim principima održivog razvoja, a prioritet u odobravanju imaće oni koji su od regionalnog značaja, zatim projekti kojima će se urediti prostorni i generalni urbanistički planovi, kao i ostali infrastrukturni projekti. Za njihovo finansiranje predviđeno je oko 50 miliona dinara. Konkurs će trajati do 24. septembra 2010.


Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Unestite tekst komentara: