emg home
RSS

Arhiva vesti

Skupština o amandmanima na izmene Zakona o NBS

23. jun 2010. | 09:44 11:20

Izvor: Beta

Skupština Srbije nastavila je danas vanrednu sednicu raspravom o amandmanima na predložene izmene i dopune Zakona o Narodnoj banci Srbije (NBS) koje bi, prema rečima predlagača, trebalo da obezbede veću samostalnost i nezavisnost centralne banke.Izmene Zakona o NBS predviđaju da guvernera bira parlament na predlog predsednika Srbije, na period od šest godina. Do sada je guverner biran na predlog skupštinskog Odbora za finansije.

Kako je predloženo, Izvršni odbor NBS, pored preuzimanja dosadašnje nadležnosti Monetarnog odbora, utvrđuje i sprovodi monetarnu i deviznu politiku, ima i obavezu da donosi propise iz oblasti kontrolne i nadzorne funkcije NBS i odlučuje o davanju i oduzimanju dozvola za rad finansijskim institucijama.

Predviđeno je unapređivanje nadzorne uloge Saveta guvernera NBS, preciziranje odredaba o izboru i prestanku funkcije, kao i o sukobu interesa guvernera, viceguvernera i članova Saveta.

Precizno je definisana i imovina NBS i način na koji se raspodeljuje njena dobit i pokrivaju gubici.

Vladajuća koalicija je u načelnoj raspravi najavila da će glasati za predložene izmene Zakona o NBS, dok je opozicija kritikovala nova rešenja i ocenila da će dovesti do politizacije centralne banke.

Na izmene Zakona o NBS podneto je oko 150 amandmana.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Teme: Zakoni

Institucije: Skupština Srbije


Unesite tekst komentara: