emg home
RSS
Preduzeće

Preduzeće, Broj 84, 15. maj 2010.

Jeftinije pozajmice

Kamata na subvencionisane dinarske kredite za likvidnost smanjena je sa sedam na 6,5 odsto godišnje, zbog smanjenja referentne kamatne stope Narodne banke Srbije, saopštilo je Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja. Snižavanje kamatne stope na dinarske kredite za likvidnost, smatraju u tom ministarstvu, uticaće na to da oni budu još atraktivniji i doprineće povećanju likvidnosti privrede i njenom ubrzanom oporavku. Preduzećima u Srbiji je od početka godine plasirano 462 miliona evra kredita za likvidnost, više nego lane, što ukazuje na goruću nelikvidnost u privredi. Ministarstvo ekonomije će obezbediti dodatnih milijardu dinara za subvencije, kako bi banke odobrile 60 milijardi dinara zajmova do kraja godine. Nenad Mijailović, savetnik u tom ministarstvu, rekao je da će ubuduće država subvencionisati samo zajmove za likvidnost u dinarima, kako bi se pospešio proces devroizacije. Mijailović je napomenuo i da je suma odobrenih investicionih kredita i dalje zanemarljiva i od početka godine dostigla je oko 20 miliona evra.


Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Unestite tekst komentara: